Vind de dichtstbijzijnde garage

Uw vragen

Zelfs al ziet een band er aan de buitenzijde onberispelijk uit, banden verslijten en ‘raken vermoeid’. Het wegdek en het bandenprofiel dat de rijstrook vormt, verliest aan dikte naarmate de kilometers oplopen. De feitelijke groeven worden minder diep. Wettelijk mag hun diepte niet minder bedragen dan 1,6 mm. In dit geval moet er een wijziging gebeuren. Ook de zijkanten kunnen soms onzichtbare aantastingen ondergaan, die bijvoorbeeld te wijten zijn aan het stoten tegen een voetpad. Een slecht parallelisme of een schok op de velg kunnen eveneens de werking van het wiel/banden-geheel aantasten en trillingen veroorzaken. De levensduur van een band varieert naargelang de gebruiksomstandigheden, het is belangrijk om een band te vervangen van zodra hij tekenen van slijtage vertoont.

Indien de banden worden vervangen, dan vervangt  EUROREPAR Car Service de klep en dan worden de wielen uitgebalanceerd.

Een band is een essentieel element van een voertuig dat men noodzakelijkerwijze in goede staat moet houden, niet alleen met het oog op de veiligheid, maar ook om de onaangename verrassing te vermijden van een controleonderzoek tijdens  de technische controle. In moeilijke weersomstandigheden, in de regen of in de sneeuw moet de band ook zo efficiënt mogelijk het water van het oppervlak verwijderen.

Een versleten band zal minder water verwijderen, waardoor het risico groter wordt dat er een waterfilm wordt gevormd tussen de rijstrook en het asfalt : het betreft aquaplaning. Vanuit wettelijk standpunt mag de minimale diepte van de groeven niet minder bedragen dan 1,6 mm. Tekenen van slijtage van deze dikte zijn aanwezig in het midden van de groeven op elke band. De inkepingen,

barstjes of een ongelijke slijtage van de rijstrook zijn eveneens redenen voor een controleonderzoek tijdens de technische controle.

De totale lucht waarmee de 4 banden in contact staan met de grond is nauwelijks omvangrijker dan deze van een paar schoenen; dat rechtvaardigt het belang van een rijstrook en profielen die in goede staat verkeren. Maar soms volstaat dit niet om een optimale wegligging te behouden in winterse weersomstandigheden, in het bijzonder bij regen, modder of sneeuw.

Bij EUROREPAR Car Service bestaat er een volledig gamma winterbanden of ‘M+S’ vervaardigd in een zachter materiaal en met een bandenprofiel dat meer grip biedt en dat aanzienlijk de motoriek op de sneeuw en op een nat wegdek verbetert. U kunt wel een heel jaar met dit type banden rijden, maar ze verslijten veel sneller op een droog wegdek, een zachte rubber is verplicht.

De gegevens op de band bieden heel wat informatie : naast het merk en het model van banden staan er ook cijfergegevens op vermeld, zoals ‘195/65 R 15’, gevolgd door een cijfer en een letter, zoals 91 H. Het eerste cijfer 195 duidt de breedte van de band aan in millimeter. Het tweede cijfer 65 stemt overeen met de verhouding tussen de hoogte van de zijkant en de breedte van de band. Het gaat hier om een percentage van 65%. R wijst op het type

structuur en betekent hier radiaal. Het cijfer 15 wijst op de diameter van de velg in duim waaraan de band moet worden aangepast. Het cijfer 91 stemt overeen met de laadindex, dit wil zeggen met een bepaald gewicht. Dat cijfer wil hier zeggen dat de band maximum 615 kilo lading kan dragen. En de letter H komt ten slotte overeen met de maximale snelheidsindex waarvoor de band werd ontwikkeld bij een maximale lading. H betekent hier

210 km/u. We noteren eveneens dat een band unidirectioneel kan zijn, dit wil zeggen dat de vorm van de profielen, die vaak assymetrisch zijn, geen kruising toelaten. Een unidirectionele band die gedeeltelijk versleten is en die achteraan links wordt gemonteerd, zal bijvoorbeeld later niet vooraan rechts mogen gemonteerd worden.

Een groot aantal moderne wagens heeft geen reservewiel. Dat levert heel wat plaatswinst op voor de bagage en de passagiers, maar het is ook een gewichtsbesparing,  die een rechtstreekse positieve invloed heeft op het brandstofverbruik. Statistisch is de waarschijnlijkheid van een lekke band uiterst gering omwille van de vooruitgang op het gebied van bestendigheid van de samenstellende elementen van banden en de kwaliteit van het wegdek.

Maar niemand is uiteraard vrij van een lekke band. Een alternatief om het wiel te vervangen is het gebruik van een spuitbus voor een lekke band die de mogelijkheid biedt om heel eenvoudig en snel het beschadigde wiel te herstellen. Het gas onder druk in de bus, en een vulcaniserende vloeistof bieden de mogelijkheid om de band op te pompen en tijdelijk te herstellen, via de klep, zoals wanneer u de druk van de banden controleert. De efficiëntie en de betrouwbaarheid van de bus voor lekke banden biedt vandaag de dag de mogelijkheid om in de meeste gevallen zonder reservewiel verder te kunnen. En tijdens een nazicht bij EUROREPAR Car Service worden de aanwezigheid ervan en de toestand systematisch gecontroleerd!

icon-gear